بهترین زمان ارسال ایمیل تبلیغاتی کدام روز هفته است؟

در بازاریابی ایمیلی تعداد ایمیل های ارسالی یکی از سوالات بحث برانگیز محسوب می شود. در بررسی کلی که انجام شده است این نتیجه به دست آمده که تعداد ایمیل های ارسالی در سال ۲۰۱۳ نسبت به سال ۲۰۱۲ بیشتر شده است. در این مطلب در این مورد بیشتر نوشته می شود.

میزان افزایش تعداد ارسال ایمیل ها در سال ۲۰۱۳ نسبت به سال ۲۰۱۲ بسیار قابل توجه است و شاید بتوان دلیل اصلی این افزایش را رو آوردن کسب و کارهای مختلف به استفاده از این روش بازاریابی دانست و این جنبه مثبت قضیه است اما جنبه منفی قضیه این است که کسب و کارهای مختلف تعداد ارسال های ایمیل خود را افزایش داده اند که این امر باعث آزرده خاطری دریافت کنندگان می شود.

ایمیل مارکتینگ سال 2014

همچنین در این بررسی نکته جالب دیگری هم بررسی شده است که نشان می دهد آن دسته از کسب و کارهایی که ارسال ایمیل در روزهای پایان هفته دارند نتیجه بهتری می گیرند.

تاثیر این بررسی بر کسب و کار شما چگونه است؟

اگر کسب و کار شما کسب و کار B2B است بهتر است که ایمیل های ارسالی را در روزهای کاری ارسال کنید اما در صورتی که کسب و کار شما B2C است بهتر است که ایمیل های خود را در روزهای پایان هفته ارسال کنید. اما شاید در ذهن شما این سوال ایجاد شود که در روزهای تعطیل که امکان ارسال ایمیل وجود ندارد چون شرکت تعطیل است. در جواب شما باید این مطلب را یادآوری کرد که در سیستم های ارسال ایمیل وبسایت تبلیغاتی ایمیل بانکینگ در بازاریابی ایمیلی گزینه ای قرار دارد که می توانید ارسال ایمیل را زمان بندی کنید. مثلا برای روز جمعه و حتی ساعت را نیز می توانید تعیین کنید.

برگرفته از: marketingcharts.com