بیشتر ایمیل های تبلیغاتی در چه ساعتی باز می شوند؟

در بازاریابی ایمیلی (ایمیل مارکتینگ) یکی از فاکتورهایی که بسیار مهم است و تحقیقات زیادی بر روی آن انجام می شود مسئله بازگشایی ایمیل ها است. بازگشایی ایمیل ها از این جهت بسیار مهم است که تا ایمیلی بازگشایی نشود هیچ فعالیت بعدی صورت نخواهد گرفت. در این مطلب به بررسی نتایج تحقیقات انجام شده در مورد بازگشایی ایمیل ها در ساعات اولیه ارسال پرداخته می شود.

در مطالب قبلی مربوط به دانستنی های ایمیل مارکتینگ در مورد زمان بازگشایی ایمیل ها در دستگاه ها و ساعات مختلف شبانه روز مقاله ای گذاشته شده بود و در تکمیل این مطلب ، باید ادعا کرد که بیش از نیمی از ایمیل های بازگشایی شده در مدت زمان ۶ ساعت اول پس از ارسال بازگشایی می شوند.

 

بازشدن ایمیل در24 ساعت

نمودار بالا موضوع بازگشایی ایمیل ها را در ساعات مختلف به صورت تجمعی نشان می دهد یعنی ۲۹٫۱ % ایمیل ها در دو ساعت اول پس از ارسال و بیش از نیمی از ایمیل ها در ۶ ساعت اول پس از ارسال بازگشایی می شوند. با توجه به تصویر زیر هم که اعلام شده است بازگشایی ایمیل ها در ساعت ۱۵ بیشترین میزان بازگشایی ها را دارد بنابراین توصیه می شود که زمان ارسال بین ساعت ۹ تا ۱۵ باشد تا به بیشترین میزان بازگشایی دست یابیم.

ساعات مختلف بازشدن ایمیل

البته اگر از خوانندگان مطالب ایمیل بانکینگ باشید در یکی از مطالب به نام زمان های مناسب ارسال ایمیل در بازاریابی ایمیلی یک زمان بهینه برای میزان بازگشایی و نرخ کلیک اعلام شده بود که ساعت ۱۹ تا ۲۰ بود اما با توجه به این مطلب ساعت ارسال ایمیل های وبسایت این پس به ساعت ۹ تا ۱۱ صبح تغییر پیدا کرده است.با استفاده از قابلیت آمارگیر پنل ایمیل میزان ایمیل های باز شده و میزان کلیک های انجام شده مشخص می باشد ، در صورت افزایش قابل توجه ایمیل های باز شده ، ساعت  ۹ تا ۱۱ صبح ساعت ارسال ایمیل ها باقی خواهد ماند و در غیر اینصورت ساعات دیگر بررسی خواهند شد.

البته باید سرعت ارسال ایمیل را در نظر بگیرید و بر اساس آن ساعت ارسال ایمیل را طوری تنظیم کنید که در زمان مناسب به دست مخاطبین تان برسند.

به شما هم توصیه می کنم در بازه های زمانی مورد نظر خود مثلا یک ماهه ساعات مختلف ارسال ایمیل را بررسی کنید تا زمان بهینه ارسال ایمیل را برای مخاطبان خود بیابید.

برگرفته از : مارکتینگ چارت