زمان های مناسب ارسال ایمیل تبلیغاتی در ایمیل مارکتینگ

در بازاریابی ایمیلی سه عامل نرخ بازگشایی ایمیل (Open Rate)، نرخ کلیک بر روی لینک های داخل ایمیل (CTR) و نرخ تبدیل دریافت کنندگان ایمیل به مشتریان بالقوه (Lead Generation) از اهمیت خاصی برخوردار است. زمان ارسال ایمیل یکی از مواردی است که در افزایش نرخ بازگشایی ایمیل ها دارای اهمیت است. در این مطلب به زمان های مناسب برای ارسال ایمیل در بازاریابی ایمیلی پرداخته می شود.

ساعت اول دریافت ایمیل ، بیشترین ساعت بازگشایی ایمیل

بر اساس بررسی های صورت گرفته بیشترین نرخ بازگشایی ایمیل های ارسالی در ساعت اولیه دریافت ایمیل توسط کاربران صورت می گیرد. تقریبا ۲۳٫۶۳ درصد بازگشایی ایمیل ها در این بررسی در ساعت اول و ۹٫۵۲ درصد در ساعت دوم از دریافت ایمیل است. ایمیل هایی که بعد از ظهر (ساعت ۱۴ تا ۱۸) و سر شب (ساعت ۱۸ تا ۲۲) ارسال می گردند بیشترین نرخ بازگشایی را دارند. بهترین ساعات برای ارسال ایمیل ساعت ۱۲ تا ۱۸ با میانگین ۱۰٫۶۱ درصد بازگشایی است و ساعات ۱۸ تا ۲۲ برای کلیک بر روی لینک های داخل ایمیل مناسب هستند. زمان بهینه برای هر دو عامل بازگشایی ایمیل و کلیک بر روی لینک های داخل ایمیل با توجه به بررسی ها ، ساعت ۱۵ تا ۱۶ با ۶٫۸ درصد بازگشایی و ۶٫۲ درصد نرخ کلیک است. دومین زمان بهینه ، ساعت ۱۹ تا ۲۰ با ۶ درصد نرخ کلیک است.

نرخ باز شدن ایمیل ها در ساعت مختلف پس از ارسال

 

ارتباط زمان مطلوب خرید با زمان دریافت ایمیل

همچنین بر اساس یافته های بدست آمده ، خریداران آنلاین بیشتر تمایل به خرید در بازه زمانی بین ۱۸ تا ۲۲ دارند. بنابراین بازاریابان اینترنتی باید به این مساله توجه ویژه ای داشته باشند.

رابطه خرید با زمان باز شدن ایمیل تبلیغاتی

نکات بازاریابی

با توجه به امکان ارسال ایمیل ها توسط نرم افزارهای ارسال ایمیل در ساعات از پیش تعیین شده و به صورت اتوماتیک ، لزوم مشخص نمودن زمان مناسب برای ارسال ایمیل به منظور افزایش نرخ بازگشایی و همچنین کلیک بر روی لینک های داخل ایمیل از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به موارد ذکر شده ، ارسال ایمیل بین ساعت ۱۹ تا ۲۰ زمان بهینه ارسال ایمیل توسط بازاریابان اینترنتی می باشد.زمان دیگری که می تواند برای ایمیل توسط مخاطبین تان مناسب باشد 9 الی 11 صبح است.البته باید توجه داشته باشید که باید بازار هدف تان را بشناسید به عنوان مثال اگر بازار هدف شما دانشجویان هستند ، صبح و عصر زمان مناسبی برای دریافت ایمیل نیست.زیرا در این زمان ها اکثرا درگیر دانشگاه هستند.زمان دریافت ایمیل مناسب برای این افراد بعد از زمان صرف شام تا قبل از زمان خواب است.

همینطور هم برای سایر بازار های هدف برنامه داشته باشید.و ایمیل را در زمانی ارسال کنید که در بهترین زمان ممکن به دست مخاطب برسد.

برگرفته از : مارکتینگ چارتز ۱ و ۲