از نرم افزار های(تحت ویندوز)ارسال ایمیل انبوه استفاده نکنید !!

از نرم افزار های(تحت ویندوز)ارسال ایمیل انبوه استفاده نکنید !!

بعضی افراد تازه کار که قصد ارسال ایمیل تبلیغاتی آن هم در حد انبوه دارند ، ابتدا سراغ نرم افزار های ارسال ایمیل تبلیغاتی تحت ویندوز می روند.حالا یا نرم افزار های رایگان داخل اینترنت را دانلود می کنند و یا نسخه های پولی نرم افزار های تحت ویندوز را خریداری می کنند.به این...