بانک ایمیل دانشجویان کشور

بانک ایمیل دانشجویان کشور

60 هزار ایمیل دانشجویان از سال 92 تا 95 به صورت تفکیک شده بر اساس رشته تحصیلی که به شما امکان تبلیغات هدفمند را میدهد. اگر صاحب کالا ویا خدماتی هستید که بازار هدف شما دانشجویان هستند، میتوانید با استفاده از ارسال ایمیل تبلیغاتی مشتریان فروش خود را چند برابر کنید. این...