پنل ایمیل مارکتینگ اینباکس

دو نوع پنل ارسال ایمیل ارایه می شود: 1- پنل ارسال ایمیل با اینباکس 50-70 درصدی : (پنل معمولی) مخصوص ارسال های انبوه (ارسال هرزنامه:یعنی ارسال ایمیل به افراد ناشناس ، برای جذب مشتری جدید) تعرفه این نوع پنل را در اینجا ببنید. 2- پنل ارسال ایمیل با اینباکس 100 درصدی :...
پنل ایمیل مارکتینگ انبوه

پنل ایمیل مارکتینگ انبوه

پنل ایمیل مارکتینگ برای ارسال ایمیل انبوه ،(پنل ایمیل مارکتینگ با اینباکس مناسب) این نوع پنل برای ارسال ایمیل به صورت انبوه به لیست افراد ناشناس با هدف جذب متشری جدید می باشد.اکثر مشتریان این پنل ، لیست ایمیل های خود را یا از داخل اینترنت یا به وسیله نرم افزار های جمع...