پنل ایمیل مارکتینگ اینباکس

دو نوع پنل ارسال ایمیل ارایه می شود: 1- پنل ارسال ایمیل با اینباکس 50-70 درصدی : (پنل معمولی) مخصوص ارسال های انبوه (ارسال هرزنامه:یعنی ارسال ایمیل به افراد ناشناس ، برای جذب مشتری جدید) تعرفه این نوع پنل را در اینجا ببنید. 2- پنل ارسال ایمیل با اینباکس 100 درصدی :...
پنل ایمیل مارکتینگ تبلیغات انبوه

پنل ایمیل مارکتینگ تبلیغات انبوه

 ارایه پنل ارسال ایمیل تبلیغاتی انبوه و پنل ایمیل مارکتینگ خبرنامه شرکت ها.با امکان طراحی ایمیل ،گزارشگیری و دیتابیس های فعال پنل ایمیل مارکتینگ چیست؟ پنل ایمیل مارکتینگ یا همان پنل ارسال ایمیل ، ابزاری تحت وب می باشد ، که به شما کمک می کند ایمیل های تبلیغاتی تان را...