بانک ایمیل پزشکان و متخصصین کشور

بانک ایمیل پزشکان

بانک ایمیل 5 هرار پزشک و متخصص کشور.گزینه ای مناسب برای ارسال هدفمند ایمیل تبلیغاتی.جمع آوری شده در مردادماه 95 ازپایگاه های پزشکی و دایرکتوری پزشکان کشور.

این بانک ایمیل شامل ایمیل تمامی پزشکان عمومی و متخصصین کشور می باشد.

تمامی بانک ایمیل های داخل وبسایت تبلیغاتی ایمیل بانکینگ ،ابتدا تست می شوند و در صورت داشتن بازدهی و فعال بودن داخل وبسایت قرار می گیرند.بانک ایمیل پزشکان کشور نیز مانند تمامی بانک ایمیل های داخل وبسایت توسط نرم افزار مخصوص این کار تست شده و دارای 90 درصد ایمیل فعال می باشد.

نوع فایل دریافتی : بانک ایمیل پزشکان شامل 4 فایل نوت پد یا همان تکست(txt) است که در تمامی سیستم ها قابل اجرا و باز کردن می باشد.

خرید بانک ایمیل پزشکان و متخصصین کشور:

200,000ریال – خرید